4 askar tändstickor

50 kr

4 askar tändstickor från 60 talet till 80 talet. De är i praktiken fulla och plånet ser inte använt ut på någon av askarna.