Sea

SEA glasbruk grundades så sent som 1956 och var det första glasbruket i glasriket som hade oljeeldade ugnar. 

Namnet SEA kommer från efternamnet på de 3 ägarna: Inge Samuelsson, Sven Ernstsson, Tore Andersson som bytte namn på det gamla glasbruket Ekeberga till just SEA 1956.