5st publikationer Svenska bilsportsförbundet 88-90

125 kr

5st publikationer från Svenska Bilsportförbundet. Publikationerna är: 

1988-90 Nationella Tävlingsregler (2st)
1990 Adress och Tävlingskalender
1988 Adress och Tävlingskalender
1988-90 Nationella Tekniska Regler

De är alla i bra skick.