Blandade skånska lantbruksskrifter

50 kr

Blandade skånska lantbrukstidsskrifter i bra skick. Det som finns är: 

Skånskt Lantbruk årgång 25, nr 10 okt 1992
Skånskt Lantbruk årgång 25, nr 9, okt 1992
Norra Skånes lantbruksbilaga 26 mars 1992
Kristianstadsbladets jordbruksbilaga 11 mars 1992
Norra Skånes lantbruksbilaga 4 mars 1992